Dental Summit 2019

Program

Přednášky, LIVE show. Na DS19 si každý najde to své.

ČTVRTEK 26. 9. 2019
8:00-9:00 Registrace
9:00-10:30Blok 1 Úvodní slovo (15')
Radek Mounajjed LIVE (90')
10:30-11:30 Coffee break
11:30-13:00Blok 2 Jiří Sedelmayer (60')
Radovan Žižka (30')
13:00-14:30 Oběd
14:30-16:00Blok 3 Jan V. Raiman (60')
Hana Zallmannová (30')
16:00-17:00 Coffee break
17:00-18:30Blok 4 Daniel Černý LIVE (90')
PÁTEK 27.9. 2019
8:00-9:00 Morning coffee discussion club
9:00-10:00Blok 5 Jassin Arnold (60')
10:00-11:00 Coffee break
11:00-13:00Blok 6 Vanini Lorenzo (120')
13:00-14:30 Oběd
14:30-16:00Blok 7 Josef Kunkela (90')
16:00-17:00 Coffee break
17:00-18:30Blok 8 Katarína Cyprichová (45')
Martin Tomeček (45')
SOBOTA 28. 9. 2019
8:00-9:00 Morning coffee discussion club
9:00-10:00Blok 9 Urs Brodbeck (60')
závěrečné slovo (15')
10:15-14:00 Promítání záznamu předchozích prezentací

 

 

 

Přednášející

Praktická endodoncie LIVE - nechirurgické opakované ošetření

Daniel Černý

Každodenní endodontická praxe se skládá z kroků rutinních, monotónních až nudných, ale také řady kritických okamžiků, kdy je třeba zapojit veškerou manuální zručnost, teoretickou přípravu i předchozí zkušenosti, k vyřešení konkrétní překážky.

Ve své praxi nejčastěji řeším 2 základní stavy: 1) jak udržet zub vitální i přes rozsáhlý defekt mnohdy zasahující do pulpy a 2) nechirurgické opakované ošetření kořenového systému (non-surgical re-treatment)

Prezentace formou přímého přenosu ukáže kritické body nechirurgického re-treatmentu. Na co se zaměřit, kde se víc soustředit a kde postupovat extrémně obezřetně. 

Popisované a demonstrované kroky:
crown-down technika
přístupová kavita
odstranění kořenové výplně
stanovení pracovní délky
šetrná preparace kořenového systému
aktivace výplachu
termokondenzace
volba post-endodontického ošetření

Konkrétní obsažené kroky budou záviset na zvoleném případu. O případu k řešení mohou hlasovat sami účastníci kongresu prostřednictvím aplikace DS19. 

MUDr. Daniel Černý, Ph.D.

Dr. Černý získal titul MUDr. (obor stomatologie) v roce 1998 na Univerzitě Karlově, Lékařská fakulta Hradec Králové. 1. atestaci ze stomatologie obdržel v roce 2001 na Stomatologické klinice v Hradci Králové. V roce 2018 získal titul PhD. na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Od roku 1998 do 2007 působil na Stomatologické klinice v Hradci Králové na pozici odborného asistenta (zaměstnavatel Univerzita Karlova). Zde pracoval na Oddělení záchovné stomatologie a endodoncie a zúčastnil se příprav curricula oboru “Zubní lékařství”. Od roku 2001 dodnes pracuje na soukromé stomatologické klinice DCM v Hradci Králové na pozici specialisty pro endodoncii. Svou praxi limituje práce záchovného zubního lékařství a endodoncie. Od roku 2008 jako zástupce vedoucího lékaře. Od roku 2011 přednáší v rámci postgraduálního studia na LF UPOL.
Od roku 2015 je předsedou České endodontické společnosti. Je spoluzakladatelem a byl prvním prezidentem České akademie dentální estetiky (2007-2009). Od roku 2009 do 2013 byl členem redakční rady časopisu LKS.
Je spoluvlastníkem Hradeckého dentálního vzdělávacího insitutu (od 2010). Je spoluzakladatelem a organizátorem kongresu Dental Summit (od 2011 dodnes).
Je spoluzakladatelem Asociace zubních lékařů (2015). Je spoluvlastníkem sokromé praxe “Můj zubař”(od 2011).
Během své praxe publikoval 26 článků v odborných časopisech v ČR i zahraničí. Je spoluautorem 4 kapitol v odborných učebnicích. Za uplynulých 15 let přednášel více než 100 příspěvků na kongresech, celodenních přednášek či praktických kurzů v ČR i zahraničí.
Celoživotní aktivní záliby - fotografie a motorismus.

Více

Estetika a biomechanika s kompozitními materiály od 80. let do současnosti: výzkum a klinická aplikace

Lorenzo Vanini

Adhezivní techniky a kompozitní materiály zasahují více a častěji do klinické každodenní praxe a lékař je trvale oslovován marketingovými sděleními propagujícími materiály bez jakýchkoliv vědeckých důkazů.

Cílem přednášky je vytvořit a shrnout stav špičkové klinické aplikace kompozitních materiálů.

  • Vývoj materiálů a technik v konzervativní stomatologii od 80. let do současnosti. Co se změnilo a co se změní.
  • Biomechanika, biokompatibilita a estetika v moderních kompozitních materiálech
  • Techniky restaurování ve frontálním úseku chrupu: stanovení barevných parametrů, vytvoření kavity, adheze, stratifikace, povrchová úprava a leštění. Dlouhodobé výsledky a údržba.
  • Tradiční stratifikované výplně nebo CAD-CAM?
  • Rekonstrukce distálního úseku chrupu kombinující estetiku, funkci a držení těla. Dlouhodobé výsledky a údržba výplní.

Všechna témata budou podpořena mezinárodními publikacemi a klinickými důkazy. Budou ukázány kazuistiky se sledováním 10 – 20 let.

Více

Interdisciplinární ortodoncie aneb funkční optimalizace chrupu v každém stáří.

Jan V. Raiman

Ortodoncie není jen estetické srovnání stěsnaných zubů, ale především remodeling  řad zubů tak, aby byla umožněna  a nastavena nová kvalitní funkce stomatognatního systému a chrupu . 

Toto vyžaduje někdy předléčbu parodontologem, endodontistou a úplnou reorganizaci oklusálních ploch ortodontistou . Po novém uspořádání zubů a   nastavení centrální pozice mandibuly,  finálním završením  léčby implantologem a protetikem, můžeme říci, že jsme profesionálně a celostně zabezpečili chrup pacienta proti dalšímu opotřebení a škodlivým  malfunkcím. Přednášející ukáže na příkladech léčbu značných deformací chrupu podle principu "4 season orthodontics", kterých je autor protagonistou a iniciátorem.

Dr. Jan V. Raiman

1985 promoce
do 1987 specializace ortodoncie Erlangen/SRN,Bergen/Norsko,Marburg/SRN
od 1987 otevření vlastní praxe v ZahnspangenWelt/Svět Rovnátek Hannover a člen AAO,DGKFO,COS,
od 1992 udělení licence pro postgraduální vzdělávání a specializaci v ortodoncii
od 2000 organizace odborného symposia IOS  Prague,Kiev,Moscow,Warsaw a mnoha kurzů
od 2014 víceprezident Eurasian Association of Orthodontist
od 2018 prezident CMD Dachgeselschaft e.V./SRN
od 1997 cyklista 
od 2014 organický farmář Starý Týn
Průběžně otec 4 dětí

Více

Falešné zprávy v ortodoncii, mnoho tvrzení bez vědecké podpory (bez vědeckého podložení)

Jassin Arnold

Cílem této přednášky bude diskuze o některých nejčastějších tvrzeních z oboru ortodoncie, která nejsou vědecky podložena. Blíže se diskuze zaměří na tvrzení o současném vědeckém poznatku s poukázáním na obrovský nesoulad mezi komerčními tvrzeními a vědeckými důkazy. Dále se bude mimo jiné hovořit o tom, proč stále není praktikována léčba založená na důkazech.

Tato prezentace bude řešit následující:
1. Tvrzení o potřebě léčby.
2. Pochybná tvrzení týkající se rozhodování o extrakci v ortodontickém ošetření.
3. Existují zde vědecké poznatky k současné diskuzi o dýchacích cestách?
4. Falešná marketingová tvrzení o ortodontických výrobcích.
5. Jak ignorování vědeckých údajů negativně ovlivňuje naši profesi?

Jassin Arnold Msc.

Soukromá klinika, Waldbroel, Německo, j.arnold@hotmail.de
Centrum CAD/CAM a digitální stomatologie, Danube Private Universitym Krems, Rakousko

Arnold Jassin, Msc. získal svůj magisterský titul v oboru ortodoncie v roce 2011 na Donau University v Rakousku. Od té doby absolvoval sokromou ortodontickou praxi v německém Waldbroel. Kromě toho absolvoval postgraduální program McLauglin v San Diegu v USA. V současné době se účastní 3letého doktorského studia na oddělení CAD/CAM na Danube-Private-University v Rakousku. Mimo jiné je také členem německé ortodontické společnosti a Evropské ortodontické společnosti (German Orthodontic Society and the European Orthodontic Society).

Více

Současná zubní protetika na zubech a implantátech: Klinické, biologické a mechanické aspekty

Urs Brodbeck

Hledání bezkovových rekonstrukcí v barvě zubní tkáně je jednou z největších výzev v dentálním výzkumu. V současné době má lékař k dispozici celou řadu různých keramických výrobků, které má dostupné k rekonstrukci zubů svých pacientů bez použití kovů, k uspokojení vysokých estetických požadavků nebo práce neinvazivním způsobem, která zachovává přirozenou strukturu zubů.

Tato přednáška pojednává o vývoji moderní keramiky, jako je sintrovaná keramika, lisovatelná keramika a vysoce pevná keramika se zvýšenou stabilitou, aby se snížilo riziko prasklin. V kombinaci s inovacemi a vylepšeními v technologii adheze byly vyvinuty nové možnosti pro obnovu jednotlivých zubů a nahrazení chybějících zubů. Důraz je kladen na vysoce pevné keramiky, jako je lithiumdisilikát a oxidy zirkonu a jejich potenciál jako alternativy k metalokeramice.

V implantologii představují rekonstrukce ve frontální estetické zóně významné výzvy jak v chirurgické, tak v protetické fázi. Spojení implantátu a abutmentu přichází stále více do popředí současných výzkumů.

Keramika může být ideálním materiálem pro nahrazení zubů, zatímco většina transmukózních abutmentů je vyrobena z titanu. Keramika může být také použita jako abutment u náhrad nesených implantáty. Tato kombinace keramiky pro abutment a korunku by měla poskytnout lepší průsvitnost pro rekonstrukce s implantáty, než je k dispozici s kovovými abutmenty a metalokeramickými korunkami. Individualizované, a také standardizované profily odstupu (emergence profile) mohou být vytvořeny keramickými abutmenty. Oba způsoby mohou být součástí plánovatelného a konzistentního konceptu úspěšných náhrad nesených implantáty.

Tato prezentace bude určena chirurgům i protetikům. Budou diskutovány nové informace o celokeramických rekonstrukcích a rozhraní implantát-abutment a jejich klinické důsledky.

Dr. Urs Brodbeck

Současná pozice:
Privátní praxe v Dental Medicin North Zurich, Curych/ Švýcarsko

Specialista SSO/SSRD v rekonstrukční stomatologii
Člen Swiss Society of Reconstructive Dentistry

Nezávislé stomatologické vzdělávání pro úplnou keramiku, ústní implantologii a estetické zubní lékařství po celém světě

1988 – 1994:
Spolupracující profesor a asistent, katedra protetiky a stomatologických materiálů, University of Zurich Dental School (Vedoucí: Prof. Dr. Peter Schaerer, M.S.)

1996:
Spolupracující profesor, katedra preventivní stomatologie, parodontologie a kariologie PPK, University of Zurich Dental School (Vedoucí: Prof. Dr. Felix Lutz)

Více

Plán ošetření v endodoncii

Hana Zallmannová

V endodoncii došlo v posledních letech k rychlému vývoji a tím významnému posunu možností. Přesto nelze úspěšně ošetřit všechny případy. Je žádoucí co nejspolehlivěji oddělit ty případy, u kterých ani náročné ošetření nemůže vést k dlouhodobému úspěchu. Ve sdělení bude na kazuistikách předveden postup zhodnocení stavu a stanovení plánu ošetření.

MUDr. Hana Zallmannová

Promovala na 1. LKF UK, obor stomatologie v roce 1998. Absolvovala řadu stáží v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Japonsku a na Filipínách. Od r. 1999 do r. 2011 pracovala v centru RANO, v letech 2011 až 2013 působila na klinice Esthesia. Od roku 2013 má svoji praxi. Dlouhodobě se specializuje na endodoncii a záchovnou stomatologii. V roce 2008 zakončila zkouškou Curriculum z endodoncie, dvouletý postgraduální kurz pořádaný DGET (Německou společností pro endodoncii a dentální traumatologii), jejíž je členkou. Přednáší a publikuje především endodontická témata. Je zakladatelkou Českého zeleného kříže, obecně prospěšné společnosti zaměřené na preventivní lékařství. Od roku 2001 vede Dětský úsměv, preventivní stomatologický program pro mateřské a základní školy a dětské domovy.

Kontakt:
hana.zallmannova@endozallmann.cz
www.endozallmann.cz

Více

Josef Kunkela
MUDr. Josef Kunkela, Ph.D.

1968 - narozen ve Varnsdorfu
1986 - maturuje na gymnáziu v Rumburku
1993 – promuje na 1.lékařské fakultě UK v Praze – obor stomatologie
1993 – zaměstnán jako zubní lékař v privátní praxi Donau Dental s.r.o. v Českých Budějovicích
1994 – 1995 absolvuje studijní pobyty na Oregon Health Sciences University School of Dentistry (Portland - U.S.A)
1995 – zaměstnán jako Odborný asistent na Lékařské fakultě v Hradci Králové – Odd.Stomatologické protetiky
1996 – skládá Atestaci I.stupně
1997 – zakládá vlastní privátní praxi DentalPoint v Jindřichově Hradci
1998 – absolvuje stáže a semináře pořádané Germany Dental Chamber v Mnichově a Leutkirchu
1999 – absolvuje studijní pobyt na Clinic of Dentistry- Prosthodontic Department in Wien (Austria)
1999 – skládá Atestaci II.stupně obor stomatologická protetika
2000 – jmenován soudním znalcem ve zdravotnictví obor stomatologie
2001 – jmenován externím učitelem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
2001 –zakladatel 1.stomatologického internetového portálu DentalCare CZ/SK (www.dentalcare.cz)
2002 – 2008 vykonává funkci presidenta České stomatologické akademie
2009 – jmenován do funkce presidenta České společnosti CAD/CAM stomatologie
2010- skládá zkoušky a je jmenován společností ISCD jako International CEREC Trainer
2009-2011 vykonává funkci člena představenstva České stomatologické komory
2012 - zakládá Vzdělávací centrum ČSCS
2018 - získává titul Ph.D.

Více

Preparace molárů

Radek Mounajjed

V přímém přenosu z ordinace na plátno Dental Summitu v Holešovicích  nám MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D. představí kompletní postup preparace horního moláru pod mikroskopem. Ukázka preparace bude zahrnovat správný postup zakládání schůdku, finální vyhlazení preparace, retrakce pomocí VFP a otisku metodou dvojího míchání. Na závěr bude zhotovena razidlová korunka. 

LIVE přenos zajistí 100% autentičnost celého zákroku. 

MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D.

Po promoci v roce 1994 na Dentální škole v Damašku (Sýrie) pracoval po nostrifikaci a udělení titulu MUDr. od roku 1995 na Stomatologické klinice LF Univerzity Karlovy. Titul Ph.D. získal v roce 2004 na LF UK HK na téma hybridních náhrad. V roce 2001 založil privátní praxi DCM v Hradci Králové, kde se v současnosti věnuje výlučně protetice. Fellow AP (Academy of Prosthodontics), Fellow ITI, člen ICP. Spoluzakladatel HDVI (Hradecký dentální vzdělávací institut). Autor několika původních publikací. Široce přednáší v Čechách i v zahraničí na témata stomatologické protetiky.

Více

Prestaňme sa báť MIH, nič iné nám nezostáva

Katarína Cyprichová

V poslednej dobe je hypomineralizácia molárov a rezákov trvalých zubov - „molar incisor hypomineralisation“ jednou z najdiskutovanejších tém v pedostomatológii. Je to diagnóza s častým výskytom a zatiaľ neobjasnenou príčinou vzniku. Terapia má rôzne formy , ktoré sa indikujú v závislosti od stupňa poškodenia zubných tkanív.
Potvrdilo sa, že vrodená hypomineralizácia sa vyskytuje aj na mliečnch zuboch a vyvoláva rovnaké dilemy pri diagnostike a terapii.

Vysvetlíme si, ako rozoznať hypomineralizáciu od iných foriem vývojových poškodení a od zubného kazu.
Jasne si zadefinujeme jednotlivé možnosti terapie a na konkrétnych prípadoch si názorne ukážeme, ako správne postupovať.

MUDr. Katarína Cyprichová

Promovala v roku 2004 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore stomatológia a následne začala pracovať v súkromnej praxi v Bratislave. V roku 2006 spolu s manželom MUDr. Martinom Cyprichom založila súkromnú prax EVIDENT - zubná prax, s.r.o, kde sa venuje výlučne pedostomatológii, endodoncii a konzervačnej stomatológii. V roku 2010 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore stomatológia. V posledných rokoch prednáša a vedie kurzy z oblasti pedostomatológie v Čechách a na Slovensku.
Je členom EAPD (European Academy of Pediatric Dentistry).

Více

Socket preservation a imediátní implantace

Martin Tomeček

Ošetření extrakčního lůžka v případě, kdy chybějící zub bude nahrazen implantátem, přináší mnoho výhod, ovšem také rizik. Hranice mezi vítězstvím a prohrou je velmi blízká a záleží na malých drobnostech v diagnostice, plánování a provedení. Přednáška shrne klíčové body v těchto ohledech při plánování zákroků socket preservation a imediátní implantace zejména při řešení vysoce esteticky náročných rekonstrukcí frontální maxily. Na řadě kazuistik budeme diskutovat postupy jak v situacích optimálních podmínek náhrady ztraceného zubu implantátem, tak případy, kdy je okolí zubu postiženo větším či menším defektem tkání nebo aktivním zánětlivým procesem.

MUDr. Martin Tomeček

1996-2002 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2000 studijní pobyt na King’s College London (GB)

Po promoci (2002) pracoval v zubních ordinacích v Praze a Dubaji (UAE). V roce 2010 spoluzaložil s MUDr. Janem Streblovem zubní kliniku 3DK. Ve své profesní dráze se zaměřuje především na implantologii, estetickou a protetickou stomatologii. V roce 2016 absolvoval kurikulum implantologie a kostní regenerace "Regenerator Program" profesora Istvana Urbana (Urban regeneration institute & Szeged University, Budapešť, HU). S velkým zapálením se věnuje dentální fotografii, interakci světla a materiálů. Je členem České akademie dentální estetiky. V přednáškové činnosti je autorem mnoha přednášek a praktických kurzů na téma kostní augmentace a dentální implantologie, managementu měkkých tkání, dentální fotografie, protetiky a dalších témat. Přednášel na konferencích v České a Slovenské republice, Švýcarsku, Portugalsku, Itálii.

Více

Endodontické ošetření stálých zubů s neukončeným vývojem

Radovan Žižka

Endodontické ošetření stálých zubů s neukončeným vývojem skrývá spoustu úskalí, které vždy řadily tato ošetření mezi nejnáročnější v celé endodontické specializaci. Navíc pokud dojde ke ztrátě stálého zubu v období vývoje jeho kořene, vzniká tím velmi obtížně proteticky řešitelná situace. Cílem sdělení je seznámit posluchače se základními léčebnými možnostmi – jejich indikací, provedením a prognózou.

V první části sdělení budou rozebrány endodontické výkony se zachováním vitální dřeně a to jak u posttraumatických stavů, tak u reverzibilních nebo ireverzibilních zánětů zubní dřeně. V druhé části bude rozebrána problematika ošetření stálých zubů s neukončeným vývojem a nekrotickou dření – od klasické apexifikace pomocí hydroxidu vápenatého až po nejnovější regenerativní endodontické postupy.

Úspěch endodontického ošetření stálých zubů s neukončeným vývojem je podmíněn perfektní diagnostikou, volbou nejvhodnější možnosti ošetření a jeho precizním provedením.

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

Klinika zubního lékařství FNOL a LF UPOL, Olomouc

Vzdělání a praxe:
2015 – nyní Zubní lékař se zaměřením na endodoncii, zubní ambulance Collegium Dentalis, Olomouc
2014 – nyní Zubní lékař se zaměřením na endodoncii, zubní ambulance Dentalis, Skalka nad Váhom
2012 – 2018 Zubní lékař, Klinika zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity Palackého
2007 - 2012 Studium zubního lékařství LF UP, Olomouc

Další vzdělání:
2017 - certifikovaný člen European Socienty of Endodontology
2016 – ukončil postgraduální studium, obor stomatologie
2015 – absolvoval profesní zkoušku a získal osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař
2015 – absolvoval Individuální program specializace v endodoncii programu I love endo

Členství:
European Society of Endodontology
American Association of Endodontists
Česká endodontická společnost
International Association of Dental Traumatology

Absolvoval studium oboru zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2012, kde následně obhájil i titul Ph.D. V roce 2015 ukončil individuální program specializace v endodoncii (IPSE) vzdělávacího programu I love endo. V současné době pracuje v soukromých praxích v Olomouci a Skalce nad Váhom, kde se zaměřuje výhradně na endodoncii.

Je certifikovaným členem Evropské endodontické společnosti, členem Americké asociace endodontistů, Mezinárodní asociace dentální traumatolgie a aktivním členem České endodontické společnosti.

Více