Dental Summit 2019

Program

Dental Summit je mezinárodní multioborový kongres pro zubní lékaře, techniky, hygienistky i studenty. V roce 2019 se koná 9. ročník a je doprovodným programem Dentálního Veletrhu (pořadatel Incheba Expo Praha). V letošním roce je mottem kongresu “Stavíme dentální svět na hlavu”.

Přednášky, LIVE show. Na DS19 si každý najde to své.

ČTVRTEK 26. 9. 2019
8:00-9:00 Registrace
9:00-10:30Blok 1 Úvodní slovo (15')
Radek Mounajjed LIVE (90')
10:30-11:30 Coffee break
11:30-13:00Blok 2 Jiří Sedelmayer TRIBUTE (60')
Radovan Žižka (30')
13:00-14:30 Oběd
14:30-16:00Blok 3 Jan V. Raiman (60')
Hana Zallmannová (30')
16:00-17:00 Coffee break
17:00-18:30Blok 4 Daniel Černý LIVE (90')
PÁTEK 27.9. 2019
8:00-9:00 Morning coffee discussion club
9:00-10:00Blok 5 Jassin Arnold (60')
10:00-11:00 Coffee break
11:00-13:00Blok 6 Vanini Lorenzo (120')
13:00-14:30 Oběd
14:30-16:00Blok 7 Josef Kunkela (90')
16:00-17:00 Coffee break
17:00-18:30Blok 8 Katarína Cyprichová (45')
Martin Tomeček (45')
SOBOTA 28. 9. 2019
8:00-9:00 Morning coffee discussion club
9:00-10:00Blok 9 Urs Brodbeck (60')
závěrečné slovo (15')
10:15-14:00 Promítání záznamu předchozích prezentací

 

 

 

Přednášející

Praktická endodoncie LIVE - nechirurgické opakované ošetření

Daniel Černý

Každodenní endodontická praxe se skládá z kroků rutinních, monotónních až nudných, ale také řady kritických okamžiků, kdy je třeba zapojit veškerou manuální zručnost, teoretickou přípravu i předchozí zkušenosti, k vyřešení konkrétní překážky.

Ve své praxi nejčastěji řeším 2 základní stavy: 1) jak udržet zub vitální i přes rozsáhlý defekt mnohdy zasahující do pulpy a 2) nechirurgické opakované ošetření kořenového systému (non-surgical re-treatment)

Prezentace formou přímého přenosu ukáže kritické body nechirurgického re-treatmentu. Na co se zaměřit, kde se víc soustředit a kde postupovat extrémně obezřetně. 

Popisované a demonstrované kroky:
crown-down technika
přístupová kavita
odstranění kořenové výplně
stanovení pracovní délky
šetrná preparace kořenového systému
aktivace výplachu
termokondenzace
volba post-endodontického ošetření

Konkrétní obsažené kroky budou záviset na zvoleném případu. O případu k řešení mohou hlasovat sami účastníci kongresu prostřednictvím aplikace DS19. 

Daniel Černý

Daniel Černý, endodontista z Hradce Králové, další z organizátorů tohoto kongresu, externí pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci, pedant a brbla, celoživotní fotograf a nadšený motorista. Dnes vám živě předvede něco ze svého repertoáru v přímém přenosu z ordinace DCM kliniky v Hradci Králové. Daniel Černý.

MUDr. Daniel Černý, Ph.D.

Dr. Černý získal titul MUDr. (obor stomatologie) v roce 1998 na Univerzitě Karlově, Lékařská fakulta Hradec Králové. 1. atestaci ze stomatologie obdržel v roce 2001 na Stomatologické klinice v Hradci Králové. V roce 2018 získal titul PhD. na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Od roku 1998 do 2007 působil na Stomatologické klinice v Hradci Králové na pozici odborného asistenta (zaměstnavatel Univerzita Karlova). Zde pracoval na Oddělení záchovné stomatologie a endodoncie a zúčastnil se příprav curricula oboru “Zubní lékařství”. Od roku 2001 dodnes pracuje na soukromé stomatologické klinice DCM v Hradci Králové na pozici specialisty pro endodoncii. Svou praxi limituje práce záchovného zubního lékařství a endodoncie. Od roku 2008 jako zástupce vedoucího lékaře. Od roku 2011 přednáší v rámci postgraduálního studia na LF UPOL.
Od roku 2015 je předsedou České endodontické společnosti. Je spoluzakladatelem a byl prvním prezidentem České akademie dentální estetiky (2007-2009). Od roku 2009 do 2013 byl členem redakční rady časopisu LKS.
Je spoluvlastníkem Hradeckého dentálního vzdělávacího insitutu (od 2010). Je spoluzakladatelem a organizátorem kongresu Dental Summit (od 2011 dodnes).
Je spoluzakladatelem Asociace zubních lékařů (2015). Je spoluvlastníkem sokromé praxe “Můj zubař”(od 2011).
Během své praxe publikoval 26 článků v odborných časopisech v ČR i zahraničí. Je spoluautorem 4 kapitol v odborných učebnicích. Za uplynulých 15 let přednášel více než 100 příspěvků na kongresech, celodenních přednášek či praktických kurzů v ČR i zahraničí.
Celoživotní aktivní záliby - fotografie a motorismus.

Více
Jiří Sedelmayer

Nekrolog Jiřího Sedelmayera

Jiří Sedelmayer

Jiří Sedelmayer, zubní lékař, jehož kariéra začala v Německu, od 90. let jedna z nejvlivnějších osob moderní české stomatologie, hybatel moderní profylaxe, inovátor, skvělý pedagog, rebel, zakladatel “Týdne čistých zubů”, který se letos po 27 letech musel poprvé obejít bez jeho přítomnosti, protože dr Sedelmayer letos ve svých 72 letech zemřel. Čas vyhrazený jeho přednášce na téma “Dědictví Charlese T Basse” se organizátoři rozhodli věnovat několika lidem, kteří dr Sedelmayera znali a svými vzpomínkami připomenou jeho vliv na českou i světovou stomatologii. Zora Muzikantová. Jiří Nožička. Vendula Jaklová. Luděk Peřinka. Daniel Černý.

Více

Estetika a biomechanika s kompozitními materiály od 80. let do současnosti: výzkum a klinická aplikace

Lorenzo Vanini

Adhezivní techniky a kompozitní materiály zasahují více a častěji do klinické každodenní praxe a lékař je trvale oslovován marketingovými sděleními propagujícími materiály bez jakýchkoliv vědeckých důkazů.

Cílem přednášky je vytvořit a shrnout stav špičkové klinické aplikace kompozitních materiálů.

  • Vývoj materiálů a technik v konzervativní stomatologii od 80. let do současnosti. Co se změnilo a co se změní.
  • Biomechanika, biokompatibilita a estetika v moderních kompozitních materiálech
  • Techniky restaurování ve frontálním úseku chrupu: stanovení barevných parametrů, vytvoření kavity, adheze, stratifikace, povrchová úprava a leštění. Dlouhodobé výsledky a údržba.
  • Tradiční stratifikované výplně nebo CAD-CAM?
  • Rekonstrukce distálního úseku chrupu kombinující estetiku, funkci a držení těla. Dlouhodobé výsledky a údržba výplní.

Všechna témata budou podpořena mezinárodními publikacemi a klinickými důkazy. Budou ukázány kazuistiky se sledováním 10 – 20 let.

Lorenzo Vanini

Lorenzo Vanini, zubní lékař původem z Itálie, praktikující ve Švýcarsku, autor několika zásadních knih a článků o estetických rekonstrukcích z kompozitní pryskyřice, inovátor, ale také klavírista a skladatel. Dnes s přednáškou o změnách v kompozitních pryskyřicích. Lorenzo Vanini.

Lorenzo Vanini

Lorenzo Vanini je hostující profesor estetické restorativní stomatologie na University of Chieti, hostující profesor estetické restorativní stomatologie na De La Mediterranee University v Marseille (Francie) a na Andres Bello Vinã del Mar University (Chile) od 25 let provádí výzkum kompozitních materiálů v Itálii a Německu, kde v roce 1995 vyvinul kompozitní systém Enamel Plus HFO. Je aktivním členem Italian Academy of Conservation a I Italian Society of Conservative Dentistry

Je autorem řady vědeckých publikací, spoluautorem atlasu "New Aesthetic Concepts in the use of composite materials", vydaného v roce 1995. Dále je spoluautorem atlasu "The conservative restoration of posterior teeth 2" publikovaného v roce 2000 a autorem dvoudílného pojednání"The conservative restoration of the anterior teeth" (Acme Viterbo, 2003), Multimediálního integrovaného systému "Direct restorations in composite in the anterior teeth" (UTET), spoluautor smlouvy " Aesthetics, Function and Posture " (Acme Viterbo, 2018) a kapitol v různých konzervativních a traumatologických knihách v Itálii i v zahraničí.

Lorenzo Vanini vystoupuje na mezinárodně uznávaných kongresech a absolvoval pokročilé kurzy v oboru rekonstrukční stomatologie na mnoha univerzitách v Evropě, Spojených státech, Chile, Argentině, Brazílii, Izraeli a Číně. Pracuje v soukromé praxi v Chiasso (Švýcarsko), věnuje se zejména konzervativní stomatologii, protetice a posturologii.

Více

Interdisciplinární ortodoncie aneb funkční optimalizace chrupu v každém stáří.

Jan V. Raiman

Ortodoncie není jen estetické srovnání stěsnaných zubů, ale především remodeling  řad zubů tak, aby byla umožněna  a nastavena nová kvalitní funkce stomatognatního systému a chrupu . 

Toto vyžaduje někdy předléčbu parodontologem, endodontistou a úplnou reorganizaci oklusálních ploch ortodontistou . Po novém uspořádání zubů a   nastavení centrální pozice mandibuly,  finálním završením  léčby implantologem a protetikem, můžeme říci, že jsme profesionálně a celostně zabezpečili chrup pacienta proti dalšímu opotřebení a škodlivým  malfunkcím. Přednášející ukáže na příkladech léčbu značných deformací chrupu podle principu "4 season orthodontics", kterých je autor protagonistou a iniciátorem.

Jan V Raiman

Jan Raiman je ortodontistou v Německu a České republice. Zakladatel Světa rovnátek, organizátor kongresů IOS. Cestovatel po horách celého světa na motorce, krajinářský fotograf, biofarmář. O možnostech moderní ortodoncie bude přednášet Jan Raiman.

Dr. Jan V. Raiman

1985 promoce
do 1987 specializace ortodoncie Erlangen/SRN,Bergen/Norsko,Marburg/SRN
od 1987 otevření vlastní praxe v ZahnspangenWelt/Svět Rovnátek Hannover a člen AAO,DGKFO,COS,
od 1992 udělení licence pro postgraduální vzdělávání a specializaci v ortodoncii
od 2000 organizace odborného symposia IOS  Prague,Kiev,Moscow,Warsaw a mnoha kurzů
od 2014 víceprezident Eurasian Association of Orthodontist
od 2018 prezident CMD Dachgeselschaft e.V./SRN
od 1997 cyklista 
od 2014 organický farmář Starý Týn
Průběžně otec 4 dětí

Více

Falešné zprávy v ortodoncii, mnoho tvrzení bez vědecké podpory (bez vědeckého podložení)

Jassin Arnold

Cílem této přednášky bude diskuze o některých nejčastějších tvrzeních z oboru ortodoncie, která nejsou vědecky podložena. Blíže se diskuze zaměří na tvrzení o současném vědeckém poznatku s poukázáním na obrovský nesoulad mezi komerčními tvrzeními a vědeckými důkazy. Dále se bude mimo jiné hovořit o tom, proč stále není praktikována léčba založená na důkazech.

Tato prezentace bude řešit následující:
1. Tvrzení o potřebě léčby.
2. Pochybná tvrzení týkající se rozhodování o extrakci v ortodontickém ošetření.
3. Existují zde vědecké poznatky k současné diskuzi o dýchacích cestách?
4. Falešná marketingová tvrzení o ortodontických výrobcích.
5. Jak ignorování vědeckých údajů negativně ovlivňuje naši profesi?

Jassin Arnold

Jassin Arnold je ortodontista vystudovaný v Rakousku a USA, praktikující v Německu a vyučující na soukromé univerzitě v Kremsu v Rakousku. Velmi rád a často cestuje a jeho nejoblíbenější evropské město je Praha. Seděl v jedné lavici na základní škole a gymnáziu v Damašku s Radkem Mounajjedem Dnes tady bude vyvracet některá nepodložená tvrzení současné ortodoncie. Jassin Arnold.

Jassin Arnold Msc.

Soukromá klinika, Waldbroel, Německo, j.arnold@hotmail.de
Centrum CAD/CAM a digitální stomatologie, Danube Private Universitym Krems, Rakousko

Arnold Jassin, Msc. získal svůj magisterský titul v oboru ortodoncie v roce 2011 na Donau University v Rakousku. Od té doby absolvoval sokromou ortodontickou praxi v německém Waldbroel. Kromě toho absolvoval postgraduální program McLauglin v San Diegu v USA. V současné době se účastní 3letého doktorského studia na oddělení CAD/CAM na Danube-Private-University v Rakousku. Mimo jiné je také členem německé ortodontické společnosti a Evropské ortodontické společnosti (German Orthodontic Society and the European Orthodontic Society).

Více

Současná zubní protetika na zubech a implantátech: Klinické, biologické a mechanické aspekty

Urs Brodbeck

Hledání bezkovových rekonstrukcí v barvě zubní tkáně je jednou z největších výzev v dentálním výzkumu. V současné době má lékař k dispozici celou řadu různých keramických výrobků, které má dostupné k rekonstrukci zubů svých pacientů bez použití kovů, k uspokojení vysokých estetických požadavků nebo práce neinvazivním způsobem, která zachovává přirozenou strukturu zubů.

Tato přednáška pojednává o vývoji moderní keramiky, jako je sintrovaná keramika, lisovatelná keramika a vysoce pevná keramika se zvýšenou stabilitou, aby se snížilo riziko prasklin. V kombinaci s inovacemi a vylepšeními v technologii adheze byly vyvinuty nové možnosti pro obnovu jednotlivých zubů a nahrazení chybějících zubů. Důraz je kladen na vysoce pevné keramiky, jako je lithiumdisilikát a oxidy zirkonu a jejich potenciál jako alternativy k metalokeramice.

V implantologii představují rekonstrukce ve frontální estetické zóně významné výzvy jak v chirurgické, tak v protetické fázi. Spojení implantátu a abutmentu přichází stále více do popředí současných výzkumů.

Keramika může být ideálním materiálem pro nahrazení zubů, zatímco většina transmukózních abutmentů je vyrobena z titanu. Keramika může být také použita jako abutment u náhrad nesených implantáty. Tato kombinace keramiky pro abutment a korunku by měla poskytnout lepší průsvitnost pro rekonstrukce s implantáty, než je k dispozici s kovovými abutmenty a metalokeramickými korunkami. Individualizované, a také standardizované profily odstupu (emergence profile) mohou být vytvořeny keramickými abutmenty. Oba způsoby mohou být součástí plánovatelného a konzistentního konceptu úspěšných náhrad nesených implantáty.

Tato prezentace bude určena chirurgům i protetikům. Budou diskutovány nové informace o celokeramických rekonstrukcích a rozhraní implantát-abutment a jejich klinické důsledky.

Urs Brodbeck

Urs Brodbeck je vášnivý zubař, jenž v rámci své praxe neustále vyvíjí nové techniky a výrobky. Jeho koncepty jsou následovány mnoha kolegy po celém světě. Vede univerzitu aplikovaných věd pro dentální hygienu v Curychu, neboť profylaxe je hlavním pilířem jeho léčebného konceptu. O dentální keramice dnes bude hovořit Urs Brodbeck.

Dr. Urs Brodbeck

Současná pozice:
Privátní praxe v Dental Medicin North Zurich, Curych/ Švýcarsko

Specialista SSO/SSRD v rekonstrukční stomatologii
Člen Swiss Society of Reconstructive Dentistry

Nezávislé stomatologické vzdělávání pro úplnou keramiku, ústní implantologii a estetické zubní lékařství po celém světě

1988 – 1994:
Spolupracující profesor a asistent, katedra protetiky a stomatologických materiálů, University of Zurich Dental School (Vedoucí: Prof. Dr. Peter Schaerer, M.S.)

1996:
Spolupracující profesor, katedra preventivní stomatologie, parodontologie a kariologie PPK, University of Zurich Dental School (Vedoucí: Prof. Dr. Felix Lutz)

Více

Plán ošetření v endodoncii

Hana Zallmannová

V endodoncii došlo v posledních letech k rychlému vývoji a tím významnému posunu možností. Přesto nelze úspěšně ošetřit všechny případy. Je žádoucí co nejspolehlivěji oddělit ty případy, u kterých ani náročné ošetření nemůže vést k dlouhodobému úspěchu. Ve sdělení bude na kazuistikách předveden postup zhodnocení stavu a stanovení plánu ošetření.

Hana Zallmannová

Hana Zallmannová, zubní lékařka, specialistka na endodoncii praktikující zde v Praze absolvovala v Německu endodontický program DGET. Hlavní postava preventivního programu pro mateřské a základní školy Dětský úsměv. Milovnice německého a rakouského divadla. Dnes se s námi podělí o některé své případy. Hana Zallmannová.

MUDr. Hana Zallmannová

Promovala na 1. LKF UK, obor stomatologie v roce 1998. Absolvovala řadu stáží v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Japonsku a na Filipínách. Od r. 1999 do r. 2011 pracovala v centru RANO, v letech 2011 až 2013 působila na klinice Esthesia. Od roku 2013 má svoji praxi. Dlouhodobě se specializuje na endodoncii a záchovnou stomatologii. V roce 2008 zakončila zkouškou Curriculum z endodoncie, dvouletý postgraduální kurz pořádaný DGET (Německou společností pro endodoncii a dentální traumatologii), jejíž je členkou. Přednáší a publikuje především endodontická témata. Je zakladatelkou Českého zeleného kříže, obecně prospěšné společnosti zaměřené na preventivní lékařství. Od roku 2001 vede Dětský úsměv, preventivní stomatologický program pro mateřské a základní školy a dětské domovy.

Kontakt:
hana.zallmannova@endozallmann.cz
www.endozallmann.cz

Více

REGISTRACE A REKONSTRUKCE ČELISTNÍCH VZTAHŮ - Konvenčně & Digitálně

Josef Kunkela

Praktická ukázka konvenčních a digitálních technik registrace a rekonstrukce čelistních vztahů na pódiu a jejich vzájemné porovnání.

Josef Kunkela

Josef Kunkela, zubní lékař, třetí do party organizátorů Dental Summitu, majitel mezinárodního vzdělávacího kampusu v Jindřichově Hradci, propagátor CAD/CAM přístupu ve stomatologii. Zálibu v managementu a marketingu korunoval doktorátem z ekonomie. Občas skáče s padákem. O čelistních vztazích a jejich registraci dnes bude hovořit a názorně ukazovat. Josef Kunkela.

MUDr. Josef Kunkela, Ph.D.

1968 - narozen ve Varnsdorfu
1986 - maturuje na gymnáziu v Rumburku
1993 – promuje na 1.lékařské fakultě UK v Praze – obor stomatologie
1993 – zaměstnán jako zubní lékař v privátní praxi Donau Dental s.r.o. v Českých Budějovicích
1994 – 1995 absolvuje studijní pobyty na Oregon Health Sciences University School of Dentistry (Portland - U.S.A)
1995 – zaměstnán jako Odborný asistent na Lékařské fakultě v Hradci Králové – Odd.Stomatologické protetiky
1996 – skládá Atestaci I.stupně
1997 – zakládá vlastní privátní praxi DentalPoint v Jindřichově Hradci
1998 – absolvuje stáže a semináře pořádané Germany Dental Chamber v Mnichově a Leutkirchu
1999 – absolvuje studijní pobyt na Clinic of Dentistry- Prosthodontic Department in Wien (Austria)
1999 – skládá Atestaci II.stupně obor stomatologická protetika
2000 – jmenován soudním znalcem ve zdravotnictví obor stomatologie
2001 – jmenován externím učitelem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
2001 –zakladatel 1.stomatologického internetového portálu DentalCare CZ/SK (www.dentalcare.cz)
2002 – 2008 vykonává funkci presidenta České stomatologické akademie
2009 – jmenován do funkce presidenta České společnosti CAD/CAM stomatologie
2010- skládá zkoušky a je jmenován společností ISCD jako International CEREC Trainer
2009-2011 vykonává funkci člena představenstva České stomatologické komory
2012 - zakládá Vzdělávací centrum ČSCS
2018 - získává titul Ph.D.

Více

Preparace molárů

Radek Mounajjed

V přímém přenosu z ordinace na plátno Dental Summitu v Holešovicích  nám MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D. představí kompletní postup preparace horního moláru pod mikroskopem. Ukázka preparace bude zahrnovat správný postup zakládání schůdku, finální vyhlazení preparace, retrakce pomocí VFP a otisku metodou dvojího míchání. Na závěr bude zhotovena razidlová korunka. 

LIVE přenos zajistí 100% autentičnost celého zákroku. 

Radek Mounajjed

Radek Mounajjed, progresivní protetik z Hradce Králové, jeden ze zakladatelů a organizátorů kongresu Dental Summit, externě působí na Univerzitě Palackého, nezastavitelný producent nápadů, modelový letecký akrobat a příležitostný kuchař. Dnes živě z nově otevřené DCM kliniky v centru Hradce Králové. Radek Mounajjed.

MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D.

Po promoci v roce 1994 na Dentální škole v Damašku (Sýrie) pracoval po nostrifikaci a udělení titulu MUDr. od roku 1995 na Stomatologické klinice LF Univerzity Karlovy. Titul Ph.D. získal v roce 2004 na LF UK HK na téma hybridních náhrad. V roce 2001 založil privátní praxi DCM v Hradci Králové, kde se v současnosti věnuje výlučně protetice. Fellow AP (Academy of Prosthodontics), Fellow ITI, člen ICP. Spoluzakladatel HDVI (Hradecký dentální vzdělávací institut). Autor několika původních publikací. Široce přednáší v Čechách i v zahraničí na témata stomatologické protetiky.

Více

Prestaňme sa báť MIH, nič iné nám nezostáva

Katarína Cyprichová

V poslednej dobe je hypomineralizácia molárov a rezákov trvalých zubov - „molar incisor hypomineralisation“ jednou z najdiskutovanejších tém v pedostomatológii. Je to diagnóza s častým výskytom a zatiaľ neobjasnenou príčinou vzniku. Terapia má rôzne formy , ktoré sa indikujú v závislosti od stupňa poškodenia zubných tkanív.
Potvrdilo sa, že vrodená hypomineralizácia sa vyskytuje aj na mliečnch zuboch a vyvoláva rovnaké dilemy pri diagnostike a terapii.

Vysvetlíme si, ako rozoznať hypomineralizáciu od iných foriem vývojových poškodení a od zubného kazu.
Jasne si zadefinujeme jednotlivé možnosti terapie a na konkrétnych prípadoch si názorne ukážeme, ako správne postupovať.

Katarína Cyprichová

Katarína Cyprichová, zubná lekárka z Bratislavy, specializujúca sa na pedostomatológiu. Vášnivo rada číta romány, má slabosť na francúzskych buldočkov, miluje hory, more, manžela a deti. Dnes vám bude povídat o tom, proč se netřeba bát MIHu. Katka Cyprichová.

MUDr. Katarína Cyprichová

Promovala v roku 2004 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore stomatológia a následne začala pracovať v súkromnej praxi v Bratislave. V roku 2006 spolu s manželom MUDr. Martinom Cyprichom založila súkromnú prax EVIDENT - zubná prax, s.r.o, kde sa venuje výlučne pedostomatológii, endodoncii a konzervačnej stomatológii. V roku 2010 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore stomatológia. V posledných rokoch prednáša a vedie kurzy z oblasti pedostomatológie v Čechách a na Slovensku.
Je členom EAPD (European Academy of Pediatric Dentistry).

Více

Socket preservation a imediátní implantace

Martin Tomeček

Ošetření extrakčního lůžka v případě, kdy chybějící zub bude nahrazen implantátem, přináší mnoho výhod, ovšem také rizik. Hranice mezi vítězstvím a prohrou je velmi blízká a záleží na malých drobnostech v diagnostice, plánování a provedení. Přednáška shrne klíčové body v těchto ohledech při plánování zákroků socket preservation a imediátní implantace zejména při řešení vysoce esteticky náročných rekonstrukcí frontální maxily. Na řadě kazuistik budeme diskutovat postupy jak v situacích optimálních podmínek náhrady ztraceného zubu implantátem, tak případy, kdy je okolí zubu postiženo větším či menším defektem tkání nebo aktivním zánětlivým procesem.

Martin Tomeček

Martin Tomeček, z Prahy přes Dubaj zpět do Prahy, kde spoluzaložil kliniku 3DK. Zaměřen na implantologii, estetiku a protetiku. Zapálený fotograf, dočasný biker a občasný kytarista. Pro DS19 si připravil sérii kazuistik imediátní implantace. Martin Tomeček.

MUDr. Martin Tomeček

1996-2002 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2000 studijní pobyt na King’s College London (GB)

Po promoci (2002) pracoval v zubních ordinacích v Praze a Dubaji (UAE). V roce 2010 spoluzaložil s MUDr. Janem Streblovem zubní kliniku 3DK. Ve své profesní dráze se zaměřuje především na implantologii, estetickou a protetickou stomatologii. V roce 2016 absolvoval kurikulum implantologie a kostní regenerace "Regenerator Program" profesora Istvana Urbana (Urban regeneration institute & Szeged University, Budapešť, HU). S velkým zapálením se věnuje dentální fotografii, interakci světla a materiálů. Je členem České akademie dentální estetiky. V přednáškové činnosti je autorem mnoha přednášek a praktických kurzů na téma kostní augmentace a dentální implantologie, managementu měkkých tkání, dentální fotografie, protetiky a dalších témat. Přednášel na konferencích v České a Slovenské republice, Švýcarsku, Portugalsku, Itálii.

Více

Endodontické ošetření stálých zubů s neukončeným vývojem

Radovan Žižka

Endodontické ošetření stálých zubů s neukončeným vývojem skrývá spoustu úskalí, které vždy řadily tato ošetření mezi nejnáročnější v celé endodontické specializaci. Navíc pokud dojde ke ztrátě stálého zubu v období vývoje jeho kořene, vzniká tím velmi obtížně proteticky řešitelná situace. Cílem sdělení je seznámit posluchače se základními léčebnými možnostmi – jejich indikací, provedením a prognózou.

V první části sdělení budou rozebrány endodontické výkony se zachováním vitální dřeně a to jak u posttraumatických stavů, tak u reverzibilních nebo ireverzibilních zánětů zubní dřeně. V druhé části bude rozebrána problematika ošetření stálých zubů s neukončeným vývojem a nekrotickou dření – od klasické apexifikace pomocí hydroxidu vápenatého až po nejnovější regenerativní endodontické postupy.

Úspěch endodontického ošetření stálých zubů s neukončeným vývojem je podmíněn perfektní diagnostikou, volbou nejvhodnější možnosti ošetření a jeho precizním provedením.

Radovan Žižka

Radovan Žižka, kluk z vesnice na Olomoucku, korunní princ české endodoncie, autor doktorandské práce na téma MTA, vždy usměvavý, elegantní a exaktní. Má zálibu v ošetřování poškozených zubů s neukončeným vývojem kořene. Radovan Žižka.

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

Klinika zubního lékařství FNOL a LF UPOL, Olomouc

Vzdělání a praxe:
2015 – nyní Zubní lékař se zaměřením na endodoncii, zubní ambulance Collegium Dentalis, Olomouc
2014 – nyní Zubní lékař se zaměřením na endodoncii, zubní ambulance Dentalis, Skalka nad Váhom
2012 – 2018 Zubní lékař, Klinika zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity Palackého
2007 - 2012 Studium zubního lékařství LF UP, Olomouc

Další vzdělání:
2017 - certifikovaný člen European Socienty of Endodontology
2016 – ukončil postgraduální studium, obor stomatologie
2015 – absolvoval profesní zkoušku a získal osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař
2015 – absolvoval Individuální program specializace v endodoncii programu I love endo

Členství:
European Society of Endodontology
American Association of Endodontists
Česká endodontická společnost
International Association of Dental Traumatology

Absolvoval studium oboru zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2012, kde následně obhájil i titul Ph.D. V roce 2015 ukončil individuální program specializace v endodoncii (IPSE) vzdělávacího programu I love endo. V současné době pracuje v soukromých praxích v Olomouci a Skalce nad Váhom, kde se zaměřuje výhradně na endodoncii.

Je certifikovaným členem Evropské endodontické společnosti, členem Americké asociace endodontistů, Mezinárodní asociace dentální traumatolgie a aktivním členem České endodontické společnosti.

Více